Professional Organizing

 

Professional Organizing

Een verhoogde werkdruk, een enorm toegenomen informatiestroom en een gecompliceerdere samenleving mets steeds vaker veranderende levensomstandigheden zijn enkele factoren, die er toe hebben geleid, dat bedrijven en particulieren de hulp inschakelen van professional organizers.

Een professional organizer helpt orde te scheppen in woonomgevingen en werkplekken waar chaos en wanorde heerst.

De professional oganizer of opruimcoach helpt cliënten door met hen samen een op hun situatie toegespitst systeem of methode te ontwikkelen om orde en structuur aan te brengen in hun omgeving.

Voorlichting en kennisoverdracht, waaronder time-management, vormen een integraal onderdeel van het werk van een professional organizer. Het is de taak van de professional organizer om te adviseren en te begeleiden.
Beslissingen neemt de cliënt zelf.