Werkwijze

Voorbereiding

Een kennismakingsgesprek vindt plaats in de relevante woon- or werkomgeving om al meteen een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de cliënt en de situatie.
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt een inventarisatie van alle zaken, die u zou willen verbeteren.

Op basis hiervan zal Berg Op! een analyse maken van de knelpunten en een plan van aanpak in overleg opstellen.

Uitvoering

Selecteren wat wel en niet een plaats verdient in het nieuwe systeem zijn vaak moeilijke keuzes. Hierbij helpt Berg Op! u door vragen te stellen, opmerkingen te maken en suggesties aan te bieden, die het u gemakkelijker zullen maken om tot eigen goeddoordachte keuzes en beslissingen te komen.

Naast het daadwerkelijk opruimen en ordenen van de woon- of werkomgeving vindt ook training plaats van onder meer time-management.

Evaluatie

Tijdens deze fase wordt er gekeken of de gestelde doelen bereikt zijn. Mochten er nog knelpunten zijn dan kan een vervolgafspraak gemaakt worden.